Articles científics no indexats amb (IQ)

2011. “Quin valor té el valencià per als joves i com ha canviat amb els anys: un estudi sobre actituds lingüístiques”. Aula de Lletres Valencianes. Revista de Filologia Valenciana, 1.

2005. “L’evolució del coneixement del valencià 1991-2001: una dècada de canvis socials, demogràfics i lingüístics” . Journal of Catalan studies 1(1). Barcelona; Cambridge: Universitat Oberta de Catalunya; Universtiy of Cambridge. Pàg. 32-51.