Articles científics indexats amb (IQ)

Articles científics indexats segons un indicador de qualitat relatiu (IQ)

(En revisió). “L’evolució del coneixement del valencià segons el Cens: dècada 2001-2011.” Treballs de Sociolingüística Catalana.

amb J. Àngel Mas  (En revisió). “Identity and Language Choice: Catalan-speaking youngsters”. Language Policy.

amb J. Àngel Mas  (En premsa). “Usos lingüístics i ideologia: què fan els universitaris valencians”. Caplletra, 60.

amb J. Àngel Mas (2015) . Un tema oblidat: les relacions interdialectals del català”. Zeitschrift füt Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans, 28.

(2013). “El valencià en 25 anys (II). Percepcions i valoracions, Revista de Llengua i Dret, 59.

(2012). “El valencià en 25 anys (I). Com són els seus parlants?, Revista de Llengua i Dret, 58.

(2012). “Reseña: X. Vila i altres (2009). Estudis de demolingüística. Actes de la Primera Jornada de Demolingüística de la Xarxa CRUSCAT. Barcelona, IEC”.  Treballs de Sociolingüística Catalana, 22.

(2010).  “Changing linguistic attitudes in Valencia. The effects of Language Planning Measures”. Journal of Sociolinguistics, 14(4). Oxford: Blackwell. Pàg. 477-500. IQ: JCR. Índex d’Impacte: 1.52.http—authorservices.wiley.com-bauthor-onlineLibraryTPS.asp?DOI=10.1111-j.1467-9841.2010.00450

(2010). “¿Tienen un rol especial las jóvenes en la supuesta recuperación del valenciano?”.  Sociolinguistic Studies, 4 (1):. London: Equinox. Pàg. 145-173. IQ: CARHUSPlus, C.pdfqs19z4

amb David Sankoff (2004). “The Valencian revival: why usage lags behind competence”.  Language in Society 33(1). Cambridge: Cambridge University Press. Pàg. 1-31.IQ: JCR. Índex d’Impacte: 0.73.

amb David Sankoff (2004). “Transmission, Education and Integration in Projections of Language Shift in Valencia”. Language policy 3(2). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Pàg. 107-131. IQ: CARHUSPlus, B.