Presentacions

Octubre 2012

• Presentació “Un projecte per projectar el futur de les llengües” a l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. (Xerrada organitzada pel Grup Català de Sociolingüística).