Doctora en Antroplogia i Sociolingüista per vocació.

Actualment estic contractada com a investigadora en el projecte de recerca ADLET (Análisis de la distancia lingüística en los ejes espacial y tempora: aspectos fonológicos y morfológicos del catalán) dirigit pel professor Esteva Clua Julve de la Universitat Pompeu Fabra.

Els textos d’algunes de les meues publicacions  els podeu trobar en format pdf a:

https://upf.academia.edu/RaquelCasesnovesFerrer